Międzynarodowy certyfikat z coachingu

O programie

Ten program stanowi wyjątkową okazję zdobycia międzynarodowego certyfikatu z coachingu, wystawionego przez organizację posiadającą certyfikowanych członków w ponad 60 krajach.

To szkolenie pomoże Ci nabyć oraz rozwinąć podstawowe umiejętności niezbędne dla coacha w sferze osobistej i organizacyjnej.

Dostęp do globalnej społeczności

Dzięki temu programowi masz możliwość zdobycia Międzynarodowego certyfikatu z coachingu oraz zostania członkiem International Coaching Community.

Certyfikowani Coaches

Kraje

Certyfikowani Trainers

Certyfikaty rocznie

Cechy programu

Światowej klasy szkolenia

Gwarantowany na arenie międzynarodowej certyfikat, który obejmuje szkolenie coachingowe, przetestowane przez ponad 11,5 tys. coachów w 60 krajach.

Integralny i wielokulturowy model

Integruje różne modele i filozofie w unikalnym, skutecznym i elastycznym procesie, odpowiednim dla międzynarodowych projektów coachingowych, które dotyczą różnych kultur.

Proces szkoleniowy i certyfikacyjny

k

Planowanie

Uczestnicy pracują nad planowaniem i ustalaniem celów za pomocą kwestionariuszy samooceny, recenzji książek i planowania nauki.

Szkolenie

Jest wymagane do uzyskania certyfikatu. Uczestnicy rozwijają umiejętności w zakresie poznawania kluczowych pojęć coachingowych oraz ich stosowania w praktyce na co dzień.

Certyfikacja

Uczestnicy wykonują zadania obejmujące projekty coachingowe dla klienta, samoocenę i pojęciową integrację zadań, recenzje książek oraz projekty z zakresu self-coachingu.

Międzynarodowy certyfikat z treści coachingowych

Niektóre z tematów objętych programem:

 

 • Coaching taktyczny: jak uzyskać więcej zmian w jednej sesji.
 • Jak wdrożyć coaching strategiczny na dłuższy czas.
 • Umiejętności, które pomogą klientom żyć w bardziej satysfakcjonujący sposób.
 • Rozwijanie i wykorzystanie intuicji.
 • Praca nad celami klienta.
 • Praca nad głównymi wartościami klienta.
 • Jak opracować skuteczne plany działania.
 • Jak przeprowadzić bardzo ważną pierwszą sesję.
 • Ważne pytania, które zmieniają życie klientów oraz KIEDY je zadać.
 • Przypisywanie klientom zadań w celu uzyskania najlepszych wyników i co zrobić, jeśli nie zostaną osiągnięte.
 • Jak pomóc klientom przezwyciężać lęki i blokady psychiczne.
 • Jak promować siebie jako coacha.
 • Etyczne drogowskazy coachingu.
 • Sztuka i poziomy słuchania.
 • Jak pracować z ograniczonymi przekonaniami klientów i jak je zmieniać.
 • Jak pomóc klientom zaplanować najlepszą możliwą przyszłość z długoterminowymi celami.
 • Rozwijanie własnego stylu coachingu.
 • Jak wybrać czas interwencji, aby osiągnąć maksymalny efekt.
 • Kiedy należy kierować, a kiedy nie.
 • Jak stawiać żądania, ustalać wyzwania i wymyślać zadania.
 • Myślenie systematyczne, które pomaga znaleźć punkt wpływu w praktyce coachingu.
 • Jak osiągnąć maksymalne zmiany przy minimalnym wysiłku.

Dla kogo?

 

 • Dla osób, które chcą praktykować certyfikowany coaching.
 • Dla liderów, którzy pragną rozwoju swoich współpracowników i osiągnięcia przez nich maksymalnego potencjału.
 • Dla szefów działu HR, którzy muszą wdrożyć model nastawiony na rozwój talentów i ludzi w organizacji.
 • Dla doradców, nauczycieli, prawników, lekarzy itp., którzy chcą rozwijać umiejętności komunikacyjne z perspektywy coachingu.

Jeśli już jesteś coachem, ten kurs poszerzy Twoje umiejętności oraz zapewni Ci nowe narzędzia i możliwości w zakresie coachingu praktycznego. Coaching pomaga ludziom zmieniać sposób, w jaki chcą i w jaki kierują się na drogę, którą chcą podążać. Coaching pomaga ludziom – na wszystkich poziomach – stać się tym, kim chcą i być najlepszymi wersjami siebie.

Ten kurs zawiera przykłady zarówno coachingu biznesowego, jak i indywidualnego.

Jakie korzyści osobiste i zawodowe zapewnia program certyfikacji?

 

 • Opanowanie umiejętności niezbędnych dla coacha.
 • Poprawa osobistej efektywności.
 • Poprawa zdolności do pozytywnego wpływania na innych ludzi.
 • Zdobycie narzędzi pomagających w rozwiązywaniu problemów lub określonych konfliktów.
 • Udane prowadzenie programów lub projektów zmian.
 • Szkolenie z wydajnej, praktycznej i bardzo skutecznej metodologii.
 • Opracowanie planów pracy, które działają.
 • Wyjaśnienie celów klientów i sprawienie, że będą zgodne z ich wartościami.
 • Wspieranie klienta w pokonywaniu obaw i blokad.

Działania wymagane do uzyskania certyfikacji

k

Streszczenia/recenzje książek

Opracowanie pisemnej recenzji książki związanej z coachingiem, umieszczonej na liście przekazanej w trakcie szkolenia. Streszczenie zostanie przekazane trenerowi i wszystkim uczestnikom, którzy będą mogli przedstawić swoje uwagi i opinie.

w

Projekt z zakresu self-coachingu

Każdy uczestnik będzie pracować nad projektem własnego rozwoju. Uczestnicy powinny przedstawić swoje cele projektowe trenerowi – wartości, które reprezentuje projekt oraz plan działania – na miesiąc przed ukończeniem kursu. Projekt może być kontynuowany w zakresie nauki lub jakiejkolwiek działalności w zakresie samorozwoju. Projekt powinien zostać ukończony w ciągu trzech miesięcy, a trener powinien otrzymać pisemny raport.

Projekt coachingowy

Uczestnicy muszą przeprowadzić co najmniej 10 godzin coachingu, u co najmniej dwóch klientów wybranych przez siebie (każdy z nich otrzyma co najmniej pięć godzin coachingu). W ciągu sześciu miesięcy od szkolenia wstępnego uczestnicy muszą przedstawić trenerowi pisemny raport z tych projektów. Można również przedstawić film z pisemnym komentarzem.

Materiał pisemny musi zawierać tylko opinię i powinien być zgodny z zasadami poufności uzgodnionymi między coachem i klientem. Należy również poprosić każdego klienta o przekazanie ICC swojej opinii na temat procesu coachingowego.

Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą kurs i wykonają zadania praktyczne po zakończeniu kursu, otrzymają Międzynarodowy certyfikat ICC z coachingu.

Uzyskaj więcej informacji na temat certyfikatów

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]