Międzynarodowy certyfikat z coachingu zespołowego

O programie

Coaching zespołowy to obecnie jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków w świecie biznesu. Organizacje, które już przetestowały skuteczność poszczególnych coachingów, stosują tę filozofię na wszystkich poziomach, dla których potrzebni są coache o wysokim poziomie wyspecjalizowania. Dzięki takiemu podejściu zespół staje się bardziej spójny, kreatywny i efektywny.

Gdy zespół pracuje płynnie, ludzie są zadowoleni, a firma dobrze funkcjonuje.

Doskonałe wyniki to efekt lepszej kreatywności w połączeniu z koncentracją na tym, co jest ważne, co daje pracy lepszy napęd. Coaching zespołowy to katalizator, który został już przetestowany w tym kręgu profesjonalistów.

Zostań coachem zespołowym

Ten kurs przyniesie Ci cenne doświadczenia z zakresu coachingu zespołowego, a także otrzymasz oficjalną akredytację jako biznesowy coach zespołowy i będziesz mógł pomagać innym uzyskiwać maksymalne wyniki.

Program obejmuje 122 godziny teorii, na które składają się: planowanie i przygotowania, kurs coachingu zespołowego i działania certyfikacyjne.

Zespół Trenerzy

godzin szkoleniowych

Dni treningowe

Praktyka Godziny

Korzyści, jakie daje certyfikat

Światowej klasy szkolenia

Ten kurs stanowi integralną część szkolenia z coachingu. Program zapewnia większą wiedzę i pewność siebie w stosowaniu narzędzi coachingu zespołowego.

Wiarygodność w sektorze biznesowym

Ten program zapewni Ci możliwość skutecznej pracy z zespołem oraz wyższą wiarygodność w sektorze biznesowym.

Proces szkoleniowy i certyfikacyjny

k

Planowanie

Uczestnicy pracują nad planowaniem i ustalaniem celów za pomocą kwestionariuszy samooceny, recenzji książek i planowania nauki.

Szkolenie

Jest wymagane do uzyskania certyfikatu. Uczestnicy rozwijają umiejętności w zakresie poznawania kluczowych pojęć coachingowych oraz ich stosowania w praktyce na co dzień.

Certyfikacja

Uczestnicy wykonują zadania obejmujące projekty coachingowe dla klienta, samoocenę i pojęciową integrację zadań, recenzje książek oraz projekty z zakresu self-coachingu.

Międzynarodowy certyfikat z treści coachingowych

Oto niektóre z tematów, jakie zostaną przedstawione podczas szkolenia:

 

 • Definicje i struktura coachingu zespołowego w biznesie.
 • Cechy zespołu o wysokiej wydajności i jak je rozwijać.
 • Przeszkody na drodze do osiągnięcia wysokiej wydajności i jak sobie z nimi radzić.
 • Zaawansowane umiejętności badawcze, które pomagają wyciągnąć z zespołu to, co najlepsze.
 • Zespół jako system: wykorzystanie punktów wpływów i opinii.
 • Jak osiągnąć porozumienie w sprawie celów zespołu i jak je wyjaśniać.
 • Jak pracować nad wartościami zespołu.
 • Różne etapy zespołowe i jak sobie z nimi radzić.
 • Jak mierzyć rozwój zespołu.
 • Jak radzić sobie z konfliktami w zespole.
 • Psychogeografia zespołu i jak z nią pracować.
 • Jak konstruować skuteczne plany działania dla zespołu.
 • Wykorzystanie wartości zespołu dla motywacji.
 • Jak wybierać pomiędzy różnymi modelami coachingu zespołowego.

Dla kogo?

 

 • Dla coachów – ten kurs stanowi okazję do poszerzenia i zmaksymalizowania zakresu usług, jakie oferują swoim klientom, poprzez zwiększenie wpływu interwencji w zespół biznesowy na organizację.
 • Dla liderów i menedżerów – ten kurs pozwala im odkryć nowy sposób interakcji z zespołem i rozwijania procesów usamodzielniania zespołu, niezbędnych dla zespołów o wysokiej skuteczności.
 • Jest również odpowiedni dla osób, które pracują w zasobach ludzkich i które szukają nowych sposobów interweniowania w organizacjach oraz wspierania klientów wewnętrznych i zespołów.

Działania wymagane do uzyskania certyfikacji

k

Streszczenia/recenzje książek

Opracowanie pisemnej recenzji książki związanej z coachingiem, umieszczonej na liście przekazanej w trakcie szkolenia. Streszczenie zostanie przekazane trenerowi i wszystkim uczestnikom, którzy będą mogli przedstawić swoje uwagi i opinie.

w

Projekt z zakresu self-coachingu

 Każdy uczestnik będzie pracować nad projektem własnego rozwoju. Uczestnicy powinny przedstawić swoje cele projektowe trenerowi – wartości, które reprezentuje projekt oraz plan działania – na miesiąc przed ukończeniem kursu. Projekt może być kontynuowany w zakresie nauki lub jakiejkolwiek działalności w zakresie samorozwoju. Projekt powinien zostać ukończony w ciągu trzech miesięcy, a trener powinien otrzymać pisemny raport.

R

Egzamin pisemny

Uczestnicy piszą egzamin, który obejmie teorię i praktykę z zakresu zawodowego coachingu zespołowego.

Projekt coachingowy

Uczestnicy muszą przeprowadzić co najmniej 20 godzin coachingu, z co najmniej dwoma zespołami (każdy zespół otrzyma co najmniej pięć godzin coachingu). W ciągu sześciu miesięcy od szkolenia wstępnego uczestnicy muszą przedstawić trenerowi pisemny raport z tych projektów. Można również przedstawić film z pisemnym komentarzem.

Szkoleniowa ankieta integracyjna

Uczestnicy wypełniają ankietę, który będzie służyć integracji treści prezentowanych w ramach programu.

c

Projekt badawczy

Każdy uczestnik wykona projekt badawczy na temat związany z coachingiem zespołowym.

Uzyskaj więcej informacji na temat certyfikatów

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]