Międzynarodowy certyfikat z life-coachingu

O programie

Ten wyjątkowy kurs jest adresowany do coachów, którzy pomagają innym znaleźć równowagę w życiu. Takie umiejętności są potrzebne często coachom kadry zarządzającej, ponieważ wielu menedżerów nie prowadzi zrównoważonego stylu życia.

Ten kurs ma na celu integrację umiejętności w zakresie coachingu kadry zarządzającej i udzielania menedżerom pomocy z znalezieniu równowagi w życiu oraz osiąganiu niespotykanych wyników.

Bardziej swobodni i szczęśliwi klienci

Firmy tracą rocznie miliony euro, funtów i dolarów, ponieważ ich pracownicy są zestresowani, nie przychodzą do pracy lub podejmują złe decyzje biznesowe.

Im mniej będą mieli stresów, tym będą szczęśliwsi. Ten kurs zapozna Cię z narzędziami potrzebnymi coachowi do pracy z klientami, którzy znajdują się pod presją i chcą czuć się bardziej szczęśliwi i swobodni.

Certyfikowani Coaches

Kraje

Certyfikowani Trainers

Certyfikaty rocznie

Cechy programu

Wyższa wiarygodność w branży coachingu kadry zarządzającej

Pomóż swoim klientom znaleźć równowagę w życiu, zredukować poziom stresu i znaleźć szczęście, a także osiągać upragnione wyniki.

R

Bardziej rozległa wiedza i większa pewność siebie podczas korzystania z narzędzi life-coachingowych

Ten kurs zapozna Cię z narzędziami potrzebnymi coachowi do pracy z klientami, którzy są zestresowani lub znajdują się pod presją i chcą czuć się bardziej szczęśliwi i swobodni.

Proces szkoleniowy i certyfikacyjny

k

Planowanie

Uczestnicy pracują nad planowaniem i ustalaniem celów za pomocą kwestionariuszy samooceny, recenzji książek i planowania nauki.

Szkolenie

Jest wymagane do uzyskania certyfikatu. Uczestnicy rozwijają umiejętności w zakresie poznawania kluczowych pojęć coachingowych oraz ich stosowania w praktyce na co dzień.

Certyfikacja

Uczestnicy wykonują zadania obejmujące projekty coachingowe dla klienta, samoocenę i pojęciową integrację zadań, recenzje książek oraz projekty z zakresu self-coachingu.

Certyfikat z treści life-coachingowych

Niektóre z tematów objętych programem:

 

 • Twój styl życia.
 • Jak znaleźć równowagę w życiu.
 • Samoobserwacja jako skuteczne narzędzie zmian.
 • Jak przestać być ofiarą i zacząć mieć wpływ na działania.
 • Jak radzić sobie ze stresem.
 • Jak radzić sobie z osądami i presją „zobowiązań”, które wywołują stres.
 • Dogłębna praca nad wartościami i jak żyć zgodnie z nimi.
 • Teoria samoatrybucji
 • Trzy sposoby myślenia, które powodują stres i jak je zmienić.
 • Psychologia pozytywna i szczęście.
 • Stan przepływu i jak go osiągnąć.
 • Jak zrównoważyć zaangażowanie i uczestnictwo.

Korzyści płynące z udziału w kursie

 

 • Bardziej rozległa wiedza i większa pewność siebie podczas korzystania z narzędzi coachingu indywidualnego.
 • Wyższa wiarygodność na rynku coachingu kadry zarządzającej.
 • Umiejętność niesienia klientom pomocy w znalezieniu równowagi w życiu.
 • Umiejętność niesienia klientom pomocy w znalezieniu szczęścia i zmniejszeniu poziomu stresu.
 • Ten kurs stanowi integralną część szkolenia z coachingu. Jest to pełne szkolenie w zakresie coachingu indywidualnego, a nie tylko jednorazowe zajęcia.
 • Autorami podręcznika są Joseph O’Connor i Andrea Lages, którzy napisali Coaching with NLP i How Coaching Works.
 • Jest to międzynarodowe szkolenie certyfikujące, akredytowane przez ICC. Po ukończeniu całego kursu, uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat.

Działania wymagane do uzyskania certyfikacji

k

Projekt z zakresu self-coachingu

Każdy uczestnik będzie pracować nad projektem własnego rozwoju. Uczestnicy powinny przedstawić swoje cele projektowe trenerowi – wartości, które reprezentuje projekt oraz plan działania – na miesiąc przed ukończeniem kursu. Projekt może być kontynuowany w zakresie nauki lub jakiejkolwiek działalności w zakresie samorozwoju. Projekt powinien zostać ukończony w ciągu trzech miesięcy, a trener powinien otrzymać pisemny raport.

w

Szkoleniowa ankieta integracyjna

Uczestnicy wypełniają ankietę, który będzie służyć integracji treści prezentowanych w ramach programu.

R

Egzamin pisemny

Uczestnicy piszą egzamin, który obejmie teorię i praktykę z zakresu zawodowego coachingu zespołowego.

Projekt coachingowy

Uczestnicy muszą przeprowadzić co najmniej 20 godzin coachingu, z co najmniej trzema klientami (każdy klient otrzyma co najmniej cztery godziny coachingu). W ciągu sześciu miesięcy od szkolenia wstępnego uczestnicy muszą przedstawić trenerowi pisemny raport z tych projektów. Można również przedstawić film z pisemnym komentarzem.

Self-coaching project

Each participant will work on a project for their own development. Participants should present their goals for the project to the trainer – the values it represents and their plan of action – one month before the end of the course. This project could entail a course of study or any self-development activity. The project should be finished in three months, and a written report should be turned in to the trainer.

c

Projekt badawczy

Każdy uczestnik wykona projekt badawczy na temat związany z life-coachingiem.

Uzyskaj więcej informacji na temat certyfikatów

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]